Yesterday I walking/walked/walks in the park.

Score0/0 (0%)

Yesterday I __ in the park. a. walking b. walked c. walks

Gratis spørrekonkurranser hver dag

Justlearn lager hundrevis av spørrekonkurranser hver måned. Hver quiz er laget for å lære engelsk på den moderne måten. Hver person kan teste sitt engelsknivå ved hjelp av vårt materiale gratis. Justlearn-fellesskapet hilser ethvert nytt medlem velkommen.

Hundrevis av veiledere og lærere er klare til å gi privat veiledning. Leksjonene er tilpasset ditt nivå og læringsstil. Læreren hjelper deg med å bruke videochatt. Prøv Justlearn klasserommet og opplev personlig læring.

Se engelsk veiledere og lærere